Spikankare

Spikankare är avsett för montage av träreglar, rörupphängning, ventilationsupphängning etc. mot underlag av betong.

Spikankare är en typ av fastsättningselement som används för att säkert fästa föremål i hårt material som betong, massivt tegel och sten. De är kända för sin enkla installation och effektivitet vid fastsättning i olika konstruktionssammanhang.

Design och Funktionsprincip:

 • Konstruktion: Ett spikankare består vanligtvis av en metallhylsa och en spik-liknande stålstift eller bult. När stiftet drivs in i hylsan, expanderar hylsan mot materialet och skapar en säker förankring.
 • Expansionsmekanism: Denna expansionsmekanism aktiveras när stiftet slås in i hylsan, vanligtvis med en hammare, vilket gör att ankaret expanderar och fäster fast i hålet.

Material:

 • Spikankare tillverkas ofta av stål och kan vara ytbehandlade för att motstå korrosion. Detta är särskilt viktigt för applikationer i utomhusmiljöer eller där det finns risk för fuktexponering.

Användningsområden:

 • Fastighetsskötsel och Renovering: Används för att fästa räcken, skyltar, ledstänger och andra konstruktionselement i betong eller sten.
 • Industriell och kommersiell användning: Lämpliga för att fästa tunga laster och maskiner i industriella byggnader eller kommersiella fastigheter.

Installation:

 • Förborrning: Ett hål borras i betongen eller stenen som matchar storleken på spikankaret.
 • Insättning: Spikankaret förs in i det förborrade hålet.
 • Aktivering: Stiftet slås in med en hammare tills det sitter på plats, vilket får hylsan att expandera och skapa en säker förankring.

Fördelar:

 • Snabb Installation: Enkel och effektiv installationsprocess som inte kräver avancerad utrustning.
 • Pålitlig Förankring: Ger en stark och hållbar fastsättning, idealisk för många typer av konstruktionsbehov.
 • Mångsidighet: Kan användas i en mängd olika material och applikationer.

Begränsningar:

 • Permanent Fastgöring: Är svåra att avlägsna och anses vara en mer permanent fastsättningsmetod.
 • Materialbegränsningar: Mest effektiva i solida material som betong och sten och mindre lämpliga för porösa eller spröda material.

Sammanfattningsvis är spikankare en praktisk lösning för snabb och pålitlig fastsättning i hårda material. Deras enkelhet och effektivitet gör dem till ett populärt val för en rad olika konstruktions- och fastighetsskötselprojekt.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.