Försänkt Betongskruv FZB

Specialhärdad skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

En försänkt betongskruv som är elförzinkad är ett speciellt utformat fästelement för användning i betong och liknande hårda material. Dessa skruvar är avsedda att sitta flush med eller under ytan på det material de fästs i, vilket ger en slät och estetiskt tilltalande finish.

Egenskaper och Design:

  • Försänkt Huvud: Betongskruvens huvud är konstruerat för att kunna försänkas in i materialet, vilket innebär att det inte sticker ut från ytan efter installationen. Detta är idealiskt för applikationer där en slät yta krävs eller där utstickande skruvhuvuden kan vara ett hinder eller en risk.
  • Elförzinkad: Skruvarna är elförzinkade, vilket innebär att de har ett tunt lager zink som appliceras elektrolytiskt för att skydda stålet mot korrosion. Denna process ger ett tillräckligt skydd för inomhusbruk och i miljöer där korrosionsrisken är låg.

Användningsområden:

  • Konstruktion och Fastighetsskötsel: Används för att fästa föremål i betongväggar eller golv, såsom räcken, skyltar, ramverk och hyllor.
  • Möbeltillverkning och Inredning: Idealiska för användning i situationer där en slät och ren yta är önskvärd.

Installation:

  • Förborrning: Ett hål borras vanligtvis först i betongen för att matcha skruvens diameter.
  • Insättning: Skruven drivs sedan in i det förborrade hålet, antingen manuellt eller med en skruvdragare.

Fördelar:

  • Estetik: Försänkta huvuden skapar en slät yta som är visuellt tilltalande.
  • Korrosionsskydd: Elförzinkningen erbjuder ett grundläggande skydd mot korrosion, vilket förlänger skruvens livslängd under normala inomhusförhållanden.
  • Styrka och Hållbarhet: Ger en stark och hållbar fastsättning i betong och liknande material.

Begränsningar:

  • Korrosionsbeständighet: Även om elförzinkningen ger ett visst skydd, är det inte lika robust som varmförzinkning eller syrafast behandling, vilket gör dessa skruvar mindre lämpliga för utomhusbruk eller i miljöer med hög fuktighet eller aggressiva kemikalier.

Sammanfattningsvis är försänkta betongskruvar som är elförzinkade ett utmärkt val för applikationer som kräver en säker fastsättning i betong samtidigt som en slät och ren yta upprätthålls. De är särskilt användbara i inomhusmiljöer där korrosionsrisken är begränsad.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.