Kemisk infästning

För installationer med tunga laster betong med litet kantavstånd och/eller inbördes avstånd. Binder samman stål, massa och betong

Kemisk infästning är en teknik som används för att säkert fästa element i material som betong, sten och tegel, speciellt där traditionella mekaniska fästmetoder inte är lämpliga eller tillräckligt starka. Denna metod är särskilt användbar för tunga belastningar och i situationer där precision och hållbarhet är avgörande.

Princip och Komponenter:

 • Kemiskt Ankare: Kemisk infästning använder en tvåkomponentsmassa, ofta en kombination av harts och härdare. Denna massa injiceras i ett förborrat hål där den sedan härdat för att bilda en stark och hållbar bindning med materialet runt omkring.
 • Infästningselement: Efter att massan har injicerats, placeras en infästningsstång, bult eller armeringsjärn i hålet. När massan härdat, är infästningselementet fast förankrat i materialet.

Användningsområden:

 • Tunga Belastningar: Idealisk för att fästa tunga laster i konstruktioner, som stålbalkar, stora maskiner, och bärkolumner.
 • Säkerhetskritiska Applikationer: Används där hög hållfasthet och tillförlitlighet är nödvändig, till exempel i broar, tunnlar och höghus.
 • Renovering och Förstärkning: Användbart för förstärkningsarbeten och renoveringar där befintliga material inte kan störas för mycket.

Fördelar:

 • Hög Hållfasthet: Ger en extremt stark förankring, lämplig för mycket tunga belastningar.
 • Flexibilitet: Kan användas i spruckna och icke-spruckna betong samt andra hårda material.
 • Precision: Eftersom massan fyller ut hålet helt, kan den kompensera för oregelbundenheter i borrad yta.
 • Ingen Stressfördelning: Till skillnad från mekaniska ankare, sprider inte kemiska ankare stress till det omgivande materialet, vilket minskar risken för sprickbildning.

Begränsningar:

 • Tidskrävande Installation: Kräver noggrann förberedelse och väntetid för att massan ska härda.
 • Färdighet i Applikation: Kräver viss kunskap och färdighet för korrekt och säker applicering.


  Kemisk infästning är en mycket effektiv lösning för många moderna byggprojekt, särskilt där hög belastningskapacitet och hållbarhet är nödvändiga. Dess flexibilitet och styrka gör det till ett föredraget val i många komplexa och krävande byggmiljöer.


  JavaScript seem to be disabled in your browser.

  You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.