Dubbelsidig Shark

En dubbelsidig Shark tandbricka är särskilt designad för att ge maximal låsning och säkerhet i skruvförband under krävande förhållanden. Med tänder på både den övre och nedre sidan, garanterar denna bricka en stark mekanisk låsning genom att effektivt gripa in i både skruvhuvudet och det underliggande materialet. Detta förhindrar skruven från att rotera eller lossna, vilket är vanligt i miljöer med höga vibrationer eller dynamiska belastningar.

Den dubbelsidiga tandkonstruktionen ökar friktionen och låskraften betydligt jämfört med traditionella eller ensidiga tandbrickor. Det gör dubbelsidiga Shark tandbrickor idealiska för användning i situationer där båda kontaktytorna behöver säkras, som i maskineri, tunga fordon, och konstruktionsapplikationer där tillförlitliga skruvförband är avgörande för säkerheten och funktionen.

Dessa brickor är ofta tillverkade av härdade metalllegeringar som stål för att motstå slitaget och stressen de utsätts för under bruk. Hårdheten och hållbarheten hos materialet säkerställer att tandbrickan kan behålla sin greppförmåga och form även under extrem belastning.

Dubbelsidiga Shark tandbrickor används vanligtvis där det är viktigt att skruvförbandet inte bara är säkert när det installeras, utan också fortsätter att vara säkert över tid. Dessa brickor är en kritisk komponent i industriella applikationer där underhållsintervaller är långa och tillgång till skruvförband för efterjusteringar är begränsad. De erbjuder en tillförlitlig lösning för att hålla skruvförbanden säkra och pålitliga, vilket minimerar risker för fel och underhållskostnader.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.